category big

Lábnyomok

Szénlábnyom, vízlábnyom, ökolábnyom, túlfogyasztás napja. Itt megtudhatod, hogyan lehet a legkönnyebben csökkenteni saját lábnyomod, meg a családét, a menzáét, a suliét, a munkahelyét… 

 

ÖKOLÁBNYOM – mekkora lábon élünk?

Mindennapi életvitelünk nyomot hagy a Földön. Az ökolábnyom jelzi, hogy életvitelünk mennyire terheli meg
a természeti környezetet. Mértékegysége a globális földhektár. Ám ha megnézzük, hogy a Földön 12,6 milliárd hektár biológiailag termékeny föld- és tengerfelület van és már több mint 7,5 milliárd ember, akkor kiszámítható, hogy valójában minden emberre csak 1,7 hektár jut.
Ezzel szemben 2013-ra a világ ökolábnyoma 2,87 hektárra nőtt, ami 1,17 hektárral meghaladja a rendelkezésre álló hasznos területet – a népességnövekedés és a túlhasználat miatt folyamatosan csökken a Föld eltartóképessége.
Általában minél gazdagabb egy ország vagy régió, annál nagyobb a lábnyoma. A Perzsa-öbölbeli Katar vezet 12,6 globális hektárral, a szomszédos Ausztria egy főre jutó ökológiai lábnyoma 5,44 globális hektár, Magyarországé 3,26. A fenntarthatónál mi is közel 1 hektárral nagyobb lábon élünk!
Hogyan csökkenthetjük lábnyomunkat? Húsmentes hétfővel! Ráadásul egészségünknek is jót tesz! A hazai háztartások ökolábnyomának 42%-át az élelemfogyasztás teszi ki. A túlzott húsfogyasztásnak, az ipari méretű állattenyésztésnek nagyobb az ökolábnyoma, mint az energiafogyasztásé, beleértve az autózást is.
Számláló itt.

tulfogyaszt

Hallottál már a túlfogyasztás napjáról?

Ez minden évben az a nap, amikortól kezdve a hiány pótlásához már a következő évi erőforrásait fogyasztja az emberiség – ezt már unokáink hitelezik, akaratuk ellenére.
Az 1960-as évek elején a Föld erőforrásainak évente még csak kétharmadát használta föl az emberiség. 1992-ben azonban már október 21-ére esett a globális túlfogyasztás napja, 2017-ben pedig már augusztus 2-ára, azaz ettől a naptól kezdve következő évi erőforrásait fogyasztotta az emberiség.

Jelenlegi életmódunk fenntartásához 1,7 Földre lenne szükségünk. Föld pedig csak egy van.

 

SZÉNLÁBNYOM

A szén-dioxid-, egyszerűbben karbon-, illetve szénlábnyom az emberi tevékenység hatását jelzi a Föld éghajlatára. Jelzi, hogy életmódunk mennyi közvetlen és közvetett üvegházgáz-kibocsátással jár. Mértékegysége a szén-dioxid-egyenérték (CO2e), ami az összes üvegházhatású gáz (metán, dinitrogén-oxid, F-gázok stb.) kibocsátását és felmelegítő hatását magában foglalja. Minél nagyobb a szénlábnyomod, annál nagyobb életmódod éghajlatot melegítő hatása.
Márpedig az éghajlatváltozás lassítása érdekében csökkenteni kell az üvegházgázok kibocsátását, hogy jóval kisebb szénlábnyomok szennyezzék az eget.
Hogyan? Például 50 km-es diétával, komposztálással, okostányérral és húsmentes hétfővel. Kis változtatások – nagy változás! Ez az, amit mindenki megtehet.
Ha mindenki csak néhány étkezési szokásán változtatna, a hatás óriási lenne.

 

bari

 

sajtparihal

tojas

tyuk

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lábnyomcsökkentésben segít, ha tudod, mekkora a tányérodra halmozott ételek szénlábnyoma (a számok 1 kg termék szénlábnyomát jelzik). Számláló itt.

 

VÍZLÁBNYOM

A vízhasználatnak is van ökológiai lábnyoma. Az egyén, a közösség vagy egy üzletág vízlábnyoma jelzi
mindazt a felhasznált vízmennyiséget, amennyit közvetlenül elfogyaszt és amennyit közvetve az előállított termékek, igénybe vett szolgáltatások előteremtéséhez használt el.
Az országoknak van belső és külső vízlábnyoma. A belső a hazai forrásokból nyert víz mennyiségét jelzi,
a külső pedig azt, hogy az importált termékek mennyi víz felhasználásával készültek a gyártó országban, és mennyi vizet emésztett föl szállításuk. Például Japán vízlábnyoma fejenként évi átlag 1300 m3, ám ennek
a mennyiségnek a 77%-a idegen országból származik.
A vízlábnyom kék-, zöld- és szürkevízből tevődik össze. A kékvíz a termékhez vagy szolgáltatáshoz
felhasznált friss felszín alatti és fölötti víz, a zöldvíz a földben nedvességként tárolt csapadékvíz, a szürkevíz pedig az a szennyezett vízmennyiség, amely a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban keletkezik.
A víz értékes kincs. A vízforrások iránti kereslet folyamatosan nő világszerte. A Föld állandó édesvízkészletét nemcsak a túlzott fogyasztás, a népességnövekedés, hanem az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés, a talajszennyezés, a gazdasági növekedés, a változó életstílus is veszélyezteti.
Ahhoz, hogy a Föld 7,2 milliárdos népességének minden tagja ugyanannyi vizet használjon naponta,
mint a nyugati országok lakossága, már most 3,5 Földre lenne szükség.
Márpedig 2050-re 10 milliárdan leszünk, és a Föld édesvízkészlete állandó: 200 000 km3.

Te mekkora vízlábnyomon élsz?

Naponta egy fejlett országban élő ember átlag 2-3 liter vizet iszik, és (átlagos) élelmiszer-szükségletének kielégítéséhez közvetve és közvetlenül napi 3000 liter vizet fogyaszt (átlag 1 litert kalóriánként). Ehhez jön még a mosogatás, mosás, mosakodás, vécéöblítés, locsolás, autómosás stb. vízfogyasztása, eszközeink közvetett vízlábnyoma.

         1kgcsirke1kgsajt

A közvetett (más néven virtuális) vízfogyasztás jelentős mértékben növeli vízlábnyomunkat. Például egy csészényi kávé termelése, feldolgozása, szállítása 140 liter, 1 kg marhahúsé átlag 13 000-16 000 liter vizet emészt fel az állatok etetésére használt termény vízigényét is beleértve, mire asztalunkra kerül. (Összehasonlításként: egy teli fürdőkádnyi víz 140 l, ennyit igényel 1 csésze kávé előállítása.)

 

Tudod, hogy mennyi vizet eszel? Itt olvashatsz erről.

Ha szeretnéd kiszámolni vízlábnyomodat, itt megteheted (angol nyelvű vízlábnyom-kalkulátor).

 

Jó tudni

A Föld édesvízkészletének 70%-át élelemtermelésre (növénytermesztésre, állattenyésztésre) használjuk föl (20%-át az ipar, 10%-át a települések).
1 kg hús előállításához átlag 100-szor több vizet használnak föl (és szennyeznek el), mint 1 kg haszonnövény termesztéséhez. Húsmentes hétfővel jelentősen csökkentheted vízlábnyomod.

 

Kapcsolódó elemek


Tudástár

Mini fogalomtár a leggyakrabban előforduló kifejezésekről, idénytermények, húsok, halak tápértékéről, termékcímkékről. 

Lelőhelyek

Hasznos címek, beszerzőhelyek, boltok, piacok, éttermek, hogy megkönnyítsük a váltást a klímabarát húsmentes hétfőre. 50 km-es diéta. Egészségedre. 

Add tovább

Tanárok, tanulók, szülők, nagyszülők, barátok, munkatársak egyaránt továbbadhatják tudásukat a letölthető előadásvázlatok, információs táblák és egyéb segédanyagok szabad felhasználásával.